HS PRODUKT d.o.o.

Adresa:

MIRKA BOGOVIĆA 7
47000 Karlovac

Telefon:

Fax:

047 / 645594

OIB:

99175363728

Matični broj:

1403133

E-mail:


Www:

Djelatnost:

Metal i proizvodi od metala


Zaposlenih:

1400

Radno vrijeme: