LIMARSKI OBRT MGM, vl. Mario Kišiček

Adresa:
IVANA ĐURKANA 4
48000 Koprivnica
Tel/Fax:
Mobitel:
OIB:
03101540680
Matični broj:
2804972321418
E-mail:

Www:
Djelatnost:
Lim-limeni proizvodi
Građevni završni radovi