LIMARSKI OBRT MGM

Adresa:
KOPRIVNIČKA 16
42230 Ludbreg
Tel/Fax:
042 / 819495
OIB:
03101540680
Matični broj:
2804972321418
Djelatnost:
Lim-limeni proizvodi
Građevni završni radovi
Zaposlenih:
20