LIMARSKI OBRT MGM, vl. Mario Kišiček

Adresa:

IVANA ĐURKANA 4
48000 Koprivnica

Tel/Fax:

OIB:

03101540680

Matični broj:

2804972321418

Djelatnost:

Limarija - proizvodnja, prodaja, usluga


Građevinski radovi - sve vrste


Kontakt osoba:

Mario Kišiček