Pronađi tvrtke ili proizvode

Upute za korisnike

Svima Vama koji već koristite naše usluge ili ćete to tek početi, TVRTKE.COM omogućuje da kreirate sadržaj sukladno Vašoj volji.
To podrazumijeva:
  • Promjenu osnovnih podataka i upravljanje listom proizvoda/usluga koje nudite
  • Dodavanje i promjena logotipa
  • Upravljanje izgledom i prikazom web stranice
Kako bi smo Vam olakšali upravljanje svojim profilom, za Vas smo pripremili tekstualne i video upute.

TEKSTUALNE UPUTE

Tekstualne upute nalaze se u .pdf formatu, a možete ih preuzeti klikom na sljedeću ikonu:

VIDEO UPUTE

Intro
Email intro
Prvi korak počinje našim e-mailom
Osnovni podaci
Osnovni podaci
Upis i kontrola osnovnih podataka
Mapa
Mapa
Kontrolirajte prikaz Vaše lokacije na mapi
Dokumenti
Dokumenti
Dodajte specifikacije, opise ili cjenike Vaših proizvoda i usluga
Filmovi
Filmovi
Dodajte Vaš promotivni film ili reklamu
Web stranica
Web stranica
Koristeći našu uslugu u 5 minuta možete imati vlastitu web stranicu
Narudžba
Naručivanje
Kako naručiti jednu od naših usluga
Poslovne jedinice
Poslovne jedinice
Mogućnost upisa poslovnih jedinica na raznim lokacijama
Logo i slike
Logo i slike
Pogledajte kako možete definirati logotip i ostale slike
Marketing
Marketing
Definirajte sami vijesti i ostale podatke važne za Vašu promociju
Proizvodi
Proizvodi i usluge
Definirajte Vaše proizvode i usluge. Prva 2 su besplatni
Cijeli film
Cijeli film
Prikazuje sve gore opisane dijelove u jednoj cjelini
Zatvori
Kontaktirajte nas za više informacija!
info@tvrtke.com ili 01/6646-006
© TVRTKE.COM - sva prava pridržana